Polityka prywatności

Wstęp

 1. Polityka Prywatności LoyaltyNetworks sp. z o.o. przedstawia informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników produktów i usług świadczonych lub oferowanych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług, uczestniczenia w programie lojalnościowym obsługiwanym przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub podjęcie decyzji o wykorzystaniu lub nabyciu produktu oferowanego przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności LoyaltyNetworks sp. z o.o.

Dane zbierane przez LoyaltyNetworks sp. z o.o.

 1. Korzystanie z usług, produktów i programów lojalnościowych LoyaltyNetworks sp. z o.o. podczas rejestracji może wymagać przekazania LoyaltyNetworks sp. z o.o. Twoich danych osobowych. Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty na stronach internetowych LoyaltyNetworks sp. z o.o. np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Kontakt z LoyaltyNetworks sp. z o.o. za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania nam swoich danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail itd.
 2. LoyaltyNetworks sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym LoyaltyNetworks sp. z o.o. jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych i inne.

Wykorzystywanie danych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o.

 1. Przekazane LoyaltyNetworks sp. z o.o. dane osobowe wykorzystywane są przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług i produktów oferowanych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o.
 2. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. do realizacji obsługiwanych projektów i programów lojalnościowych. LoyaltyNetworks sp. z o.o. zastrzega, że Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których LoyaltyNetworks sp. z o.o. wykonuje pewne funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie. LoyaltyNetworks sp. z o.o. dokłada należytej staranności aby osoby trzecie, którym udostępniane są Twoje dane osobowe we wskazanym powyżej celu traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z prowadzoną przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. polityką prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku danych osobowych zbieranych przy realizacji programu lojalnościowego LoyaltyNetworks sp. z o.o. zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Partnerom programu lojalnościowego. Może to być niezbędne dla prawidłowego obsługiwania programu lojalnościowego przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub świadczeń Partnerów programu lub też być uzasadnione z punktu widzenia rozwoju programu lojalnościowego i oferowania uczestnikom programu atrakcyjnych możliwości zbierania dodatkowych punktów lub oferowania atrakcyjnych usług/produktów Partnerów.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych LoyaltyNetworks sp. z o.o. zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych LoyaltyNetworks sp. z o.o. Dane tego typu zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku.
  Dane osobowe, które przekazywane są w związku z korespondencją pomiędzy Tobą a LoyaltyNetworks sp. z o.o. będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub udzielenie informacji.
 4. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego, opracowywania nowych funkcji w ramach świadczonych usług lub oferowanych produktów jak również do ich doskonalenia w celu zwiększania komfortu w korzystaniu ze świadczonych usług lub oferowanych produktów.
 5. Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub korzystasz z usług świadczonych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub oferowanych produktów płatnych, Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

Korzystanie z tzw. cookies

 1. Przy świadczeniu niektórych usług lub udostępnianiu produktów LoyaltyNetworks sp. z o.o. mogą być wykorzystywane tzw. cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki typu cookies wykorzystywane są do m.in. automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, przy czym warunkiem działania cookies zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LoyaltyNetworks sp. z o.o.
 4. Poprzez zmianę ustawień Twojego komputera możesz wykasować lub zablokować umieszczane pliki typu cookies. Wykasowanie lub zablokowanie tych informacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub oferowanych produktów
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zmiana danych osobowych

 1. W każdym czasie masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminach świadczenia poszczególnych usług przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. lub wskazanych w zasadach korzystania z produktów oferowanych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o., przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. LoyaltyNetworks sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Zmiana Polityki Prywatności LoyaltyNetworks sp. z o.o.

 1. LoyaltyNetworks sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności w każdym czasie. W przypadku rozbieżności „Polityki Prywatności LoyaltyNetworks sp. z o.o.” z Regulaminem poszczególnych usług/produktów/programów lojalnościowych – nadrzędne są uregulowania danego Regulaminu

Podmiot zbierający dane osobowe

 1. Podmiotem zbierającym dane osobowe jest spółka pod firmą: LoyaltyNetworks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567706, NIP 7773252747, Regon 362039846

Dodatkowe informacje

 1. W razie pytań lub wątpliwości co do zasad prowadzonej przez LoyaltyNetworks sp. z o.o. polityki prywatności prosimy o kontakt na adres elektroniczny
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Masz pytania? Napisz do nas
Masz pytania? Napisz do nas
E-mail:
Wiadomość: