Aktywne bonusy - informacje podstawowe

Wchodząc na stronę Moje Konto na górze strony widoczne są obecnie dostępne bonusy, a także aktualne wyróżnienie, oraz, jeżeli użytkownik nie osiągnął jeszcze najwyższego wyróżnienia, wówczas także pojawia się wyróżnienie o jeden stopień wyższe od aktualnego.
Przy każdej nazwie wyróżnienia podane są wymogi, które należy spełnić, aby wyróżnienie zostało aktywowane na koncie, a także aktualna wartość na koncie użytkownika. Aktywne bonusy są oznaczane kolorem zielonym, natomiast bonusy nieaktywne kolorem szarym.
W miarę rozwoju programu Zaczytaj.pl mogą pojawić się nowe bonusy, o których dostępności użytkownicy zostaną każdorazowo poinformowani wiadomością poprzez pocztę wewnętrzną na koncie.

Aktywne bonusy

Obecnie dostępne bonusy to:
- Dostęp do Zadań - użytkownik po zebraniu pierwszych 30 punktów za czytanie otrzymuje stały dostęp do zakładki Zadania, w której ma możliwość pozyskiwania dodatkowych punktów za różne akcje
-  + 100 punktów - użytkownik po zebraniu 50 punktów za czytanie otrzymuje 100 punktów gratis (doliczane jednorazowo tylko za pierwsze 50 uzbieranych punktów za czytanie)
- Wyświetlanie limitów zbierania punktów przy serwisach - po spełnieniu dwóch warunków: zebranie 200 punktów za czytanie oraz uzyskanie średniej 20 punktów dziennie za czytanie w ciągu miesiąca kalendarzowego, użytkownik otrzymuje podgląd wykorzystanych limitów na danym serwisie (w zakładce START kliknij strzałkę w dół przy danym serwisie, aby rozwinąć szczegóły serwisu, pod nazwą serwisu pojawi się napis "Wykorzystany limit do: " oraz data, po upływie której będziesz mógł ponownie zbierać punkty na danym serwisie), a także serwisy z wykorzystanymi w danym momencie limitami, na stronie START, zostają wyszczególnione na szaro, aby ułatwić użytkownikowi zbieranie punktów.
Uwaga! Jeżeli średnia wartość punktów za czytanie spadnie poniżej wartości wymaganej, wówczas bonus jest dezaktywowany do momentu spełnienia wymogu. Również wraz z początkiem nowego miesiąca, przed rozpoczęciem czytania w nowym miesiącu, średnia automatycznie spada do zera, ze względu na okres liczenia średniej punktów- miesiąc kalendarzowy. Wraz z uzyskaniem wymaganych 20 punktów w pierwszym dniu miesiąca, bonus zostaje aktywowany.

Wyróżnienia - informacje podstawowe

W systemie istnieje pięć stopni wyróżnień użytkowników - każdy z nich ma odmienne wymagania i wraz ze wzrostem wyróżnienia użytkownik otrzymuje większe przywileje.
Zasada jest prosta – im dłużej i aktywniej z nami, tym więcej korzyści!
Jeżeli chcesz sprawdzić jakie wyróżnienie obecnie otrzymałeś - wystarczy wejść w Moje konto.
Wyróżnienia aktualizują się zawsze w pierwszym tygodniu nowego miesiąca, zawsze maksymalnie o jeden stopień w górę lub w dół.
Możliwe są trzy warianty przyznania wyróżnień:
1. Jeżeli użytkownik spełnia wymagania dla aktualnego wyróżnienia i nie spełnia wymagań dla wyższego wyróżnienia, wówczas wraz z początkiem nowego miesiąca wyróżnienie pozostaje bez zmian.
2. Jeżeli użytkownik spełnia wymagania dla wyższego wyróżnienia, wówczas wraz z początkiem nowego miesiąca użytkownikowi zostaje przyznane wyższe, od aktualnego, wyróżnienie.
3. Jeżeli użytkownik nie spełnia wymagań dla aktualnego wyróżnienia, wówczas wraz z początkiem nowego miesiąca użytkownikowi zostaje przyznane niższe, od aktualnego, wyróżnienie.

Wymagania dla poszczególnych wyróżnień

1. Lubię czytać, chcę spróbować – Wyróżnienie zostaje przyznane nowo zarejestrowanemu użytkownikowi i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi gratisami.

2. Wkręciłem się w czytanie – wyróżnienie dotyczy użytkowników, którzy zdobyli minimum 50 punktów za czytanie.

3. Jestem nieźle zaczytany – wyróżnienie dotyczy użytkowników, którzy spełniają trzy wymagania:
- zdobyli minimum 1000 punktów w programie Zaczytaj.pl (dotyczy sumy łącznej punktów na koncie od momentu założenia konta*),
- zdobyli minimum 200 punktów za czytanie artykułów w danym miesiącu,
- zdobyli minimum 100 punktów za udział w Zadaniach oraz Zakupach** w danym miesiącu.
Korzyści:
Użytkownik otrzymuje:
- dodatkowe 50 punktów gratis na początku miesiąca,
- dodatkowe 2% punktów uzyskanych za czytanie w poprzednim miesiącu,
- możliwość zapraszania znajomych do udziału w zadaniach specjalnych, zakupach (użytkownik zapraszający otrzymuje dodatkowe punkty za udział znajomych w akcjach, do których zostali zaproszeni).

4. Jestem maniakalnie zaczytany – wyróżnienie dotyczy użytkowników, którzy spełniają trzy wymagania:
- zdobyli minimum 5 000 punktów w programie Zaczytaj.pl (dotyczy sumy łącznej punktów na koncie od momentu założenia konta*),
- zdobyli minimum 300 punktów za czytanie artykułów w danym miesiącu,
- zdobyli minimum 300 punktów za udział w Zadaniach oraz Zakupach** w danym miesiącu.
Korzyści:
Użytkownik otrzymuje:
- dodatkowe 100 punktów gratis na początku miesiąca,
- dodatkowe 3% punktów uzyskanych za czytanie w poprzednim miesiącu,
- możliwość zapraszania znajomych do udziału w zadaniach specjalnych, zakupach (użytkownik zapraszający otrzymuje dodatkowe punkty za udział znajomych w akcjach, do których zostali zaproszeni).

5. Jestem ambasadorem Zaczytaj.pl – wyróżnienie dotyczy użytkowników, którzy spełniają trzy wymagania:
- zdobyli minimum 20 000 punktów w programie Zaczytaj.pl (dotyczy sumy łącznej punktów na koncie od momentu założenia konta*),
- zdobyli minimum 400 punktów za czytanie artykułów w danym miesiącu,
- zdobyli minimum 500 punktów za udział w Zadaniach oraz Zakupach** w danym miesiącu.
Korzyści:
Użytkownik otrzymuje:
- dodatkowe 200 punktów gratis na początku miesiąca,
- dodatkowe 4% punktów uzyskanych za czytanie w poprzednim miesiącu,
- możliwość zapraszania znajomych do udziału w zadaniach specjalnych, zakupach (użytkownik zapraszający otrzymuje dodatkowe punkty za udział znajomych w akcjach, do których zostali zaproszeni).


* Punkty zebrane łącznie oznaczają sumaryczną ilość zebranych punktów, a nie aktualny stan punktowy konta. Jeżeli na przykład użytkownik zebrał 1 010p oraz wydał 1 000p na nagrodę, to sumaryczna ilość punktów na koncie wynosi nadal 1 010p.
** Poprzez Zadania rozumiane są punkty zebrane za udział w akcjach z zakładki ZADANIA, poprzez Zakupy rozumiane są punkty zebrane za udział w akcjach z zakładki PUNKTY ZA ZAKUPY. Wymóg przy danym wyróżnieniu dotyczy łącznej sumy tych dwóch rodzai akcji. Do każdego wymogu są brane pod uwagę tylko i wyłącznie doliczone punkty w danym miesiącu (nie są natomiast brane pod uwagę akcje, w których użytkownik brał udział, ale które ze względu na okres dodania punktów po wykonaniu zadania, nie zostały jeszcze naliczone w danym miesiącu). Aktualnie naliczone punkty są podane w zakładce MOJE PUNKTY po rozwinięciu 'Punkty za zadania i zakupy'.
*** Dodatkowe korzyści z posiadania poszczególnych wyróżnień zostaną ujawnione wkrótce!
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Masz pytania? Napisz do nas
Masz pytania? Napisz do nas
E-mail:
Wiadomość: